pKK系列質粒

pKK232-8
 • 貨號:P0814
 • 產品形式:質粒干粉
 • 小包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 大包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 質粒宿主:大腸桿菌
 • 質粒用途:蛋白表達
 • 質粒類型:基因CDS
 • 基因物種:空載體
 • 篩選標記:
 • 熒光標記:
功能簡介:
pKK223-3
 • 貨號:P0084
 • 產品形式:質粒干粉
 • 小包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 大包裝優惠價:請加QQ咨詢
 • 質粒宿主:大腸桿菌
 • 質粒用途:蛋白表達
 • 質粒類型:基因CDS
 • 基因物種:空載體
 • 篩選標記:
 • 熒光標記:
功能簡介:
 • 12條記錄
捷豹的传说客服